آشنایی بخاری صنعتی و بررسی مزایا و معایب آن

آشنایی بخاری صنعتی و بررسی مزایا و معایب آن

آشنایی بخاری صنعتی و بررسی مزایا و معایب آن

Blog Article

بخاری های صنعتی از تجهیزات مهم مکان های صنعتی است که با به کارگیری آن می تاب دمای محیط را در روزهای سرد و مشکل برای کارگران وهمچنین برای شرایط صنعت مربوطه بهتر و مناسب تر کند.


در این مقاله به رسیدگی انواع بخاری صنعتی پرداختیم و یا شما یک صنعتگر هستید لازم است که اطلاعات کافی در این زمینه داشته باشید برای کسب اطلاعات بیشتر این مقاله را با دقت مرور کنید رهنمود می کنم پروا ویژه‌ای به بخاری های صنعتی تابشی یا همان گرماتاب ها داشته باشید


انواع بخاری صنعتی از نظر گونه مونث گرم شونده


هیترهای صنعتی از این حیث در دو بخش پیمان می گیرند : آبی و گازی. در پیوسته به هر کدام جداگانه خواهیم پرداخت:


1- هیترهای گازی


این هیترها برای گرم کردن هوا به شغل می روند. مثلاً هیترهای محیطی که در تقسیم قبلی اشاره شد و در محیطهایی مانند مساجد به پیشه می روند، از این بخش هستند.


2-هیترهای آبی


سوخت اصلی این هیترها گازوییل، نفت و یا جریان الکتریسیته است که موارد استفاده آن، گرم کردن آب برای مصارف مسکونی و بازرگانی است.


انواع بخاری صنعتی از نظر گونه منبع سوختی


این تقسیم بندی شامل هیترهای صنعتی الکتریکی، هیترهای صنعتی گازی و پروپانی، هیترهای صنعتی نفتی و نفت سفید (کروسین) می باشد.


1-بخاری صنعتی الکتریکی


تولید انرژی گرمایی در این گونه از هیترهای الکتریکی، از راه عبور جریان الکتریکی سپریدن می شود.


2-بخاری صنعتی گازی-پروپان


یکی از گونه ها هیترهای صنعتی هستند که با سوزاندن گاز طبیعی، گاز طبیعی مایع، پروپان و سایر گازها عمل تولید گرما را اتمام می دهد


3-بخاری صنعتی نفتی و نفت سفید(کروسین)


هیترهای صنعتی نفتی، سوخت های مایع را می سوزانند و حرارت تولید می کنند.


نکاتی که باید به آن توجه داشته باشید:  1. هيتر انرژی تابشی که در بلندی 4 لغایت 6 متری سطح زمين (بر پای بست، ظرفيت) نصب می شوند، بدون نياز به گرمايش هوای محيط، سطح باره عقیده را گرم نموده و مایه صرفه جويی فراوان در مصرف گاز می گردند.

  2. ارزش گرمایشی هر متر مکعب گاز طبيعی در هیتر انرژی معادل 9500Kcal می باشد.

  3. ارزش گرمایشی هر ليتر گازوئيل تقريبا معادل 8500Kcal می باشد. 


https://www.linkpin.ir/l/A8Az/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C

Report this page